MOT 4

Catherine KLEIN
MOT 4
100*140 cm
Canvas mixte : oil – acrilyc – marble – powder and sand
2012