Original Desire 3-05 by WANG Jian

WANG Jian - Original Desire 3-05

Title: Original Desire 3-05

Art medium: Oil on canvas
Size: 50*60cm
Year: 2009

0 comments on “Original Desire 3-05 by WANG Jian

Comments are closed.