Mutation 12 / Yan Yi 12 by WU Yiqiang

WU Yiqiang - Mutation 12 / Yanyi 12

Title: Mutation 12 / Yan Yi 12
Visual Reading series

Art medium: Mixed media
Size: 87 x 65 cm
Year: 2015

0 comments on “Mutation 12 / Yan Yi 12 by WU Yiqiang

Comments are closed.