Mutation 16 / Yan Yi 16 by WU Yiqiang

WU Yiqiang - Mutation 16 / Yanyi 16

Title: Mutation 16 / Yan Yi 16
Visual Reading series

Art medium: Mixed media
Size: 120 x 80 cm
Year: 2015

0 comments on “Mutation 16 / Yan Yi 16 by WU Yiqiang

Comments are closed.