Mutation 7 / Yan Yi 7 by WU Yiqiang

WU Yiqiang - Mutation 7 / Yanyi 7

Title: Mutation 7 / Yan Yi 7
Visual Reading series

Art medium: Mixed media
Size: 83x 63 cm
Year: 2014

0 comments on “Mutation 7 / Yan Yi 7 by WU Yiqiang

Comments are closed.