Mutation 21 / Yan Yi 21 by WU Yiqiang

WU Yiqiang - Mutation 21 / YI Yan 21

Title: Mutation 21 / Yan Yi 21
Visual Reading series

Art medium: Mixed media
Size: 80 x 60 cm
Year: 2016

0 comments on “Mutation 21 / Yan Yi 21 by WU Yiqiang

Comments are closed.