Xun Art Gallery’s Blog

ZHANG Xubo – Woman with a Mask

ZHANG Xubo - Woman with a Mask

ZHANG Xubo, Woman with a Mask, acrylic, 150cm x 120cm, 2008

0 comments on “ZHANG Xubo – Woman with a Mask

Comments are closed.