CHEN Yongjing - Donghu Stone 2

CHEN Yongjin – Donghu Stone 2

CHEN Yongjin – Donghu Stone 2

Year: 2017
Size: 107X74cm
Type: Watercolor on paper

Additional information

Location

China

Size

107x75cm