Mutation 10 / Yan Yi 10 by WU Yiqiang

WU Yiqiang - VMutation 10 / - Yanyi 10

Title: Mutation 10 / Yan Yi 10
Visual Reading series

Art medium: Mixed media
Size: 87 x 65 cm
Year: 2015

0 comments on “Mutation 10 / Yan Yi 10 by WU Yiqiang

Comments are closed.