Mutation 11 / Yan Yi 11 by WU Yiqiang

WU Yiqiang - Mutation 11 / Yanyi 11

Title: Mutation 11 / Yan Yi 11
Visual Reading series

Art medium: Mixed media
Size: 87 x 65 cm
Year: 2015

0 comments on “Mutation 11 / Yan Yi 11 by WU Yiqiang

Comments are closed.