Mutation 17 / Yan Yi 17 by WU Yiqiang

WU Yiqiang - Mutation 17 / Yanyi 17

Title: Mutation 17 / Yan Yi 17
Visual Reading series

Art medium: Mixed media
Size: 120 x 80 cm
Year: 2015

0 comments on “Mutation 17 / Yan Yi 17 by WU Yiqiang

Comments are closed.