Mutation 18 / Yan Yi 18 by WU Yiqiang

WU Yiqiang - Mutation 18 / Yanyi 18

Title: Mutation 18 / Yan Yi 18
Visual Reading series

Art medium: Mixed media
Size: 100 x 80 cm
Year: 2015

0 comments on “Mutation 18 / Yan Yi 18 by WU Yiqiang

Comments are closed.